דיוקנו של פרנקל אברהם פאוול

מפקד הארגון הצבאי היהודי במרד גטו ורשה

 powell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ביוזמתו של מר ישראל ריבק, ביתרי מוורשה ותושב באר שבע, שהכיר אישית
בנעוריו את מפקדו פאוול, ניתן את שמו לאחד רחובות העיר באר שבע. ביוזמתו של
פרופ' ארנס, והשתתפותם של מר ריבק ועוד שתי נשים שהכירו את פאוול, המומחה
לדיוקנאות, מר ג'בלי, יצר את דיוקנו.

Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates. Site built by Levi-Lidar: levilidar@gmail.com
Copyright 2012

©