חדשות בקיצור

"כשהמאמץ העיקרי מושקע בארה"ב, שם מתחו גופים רבים ביקורת, במיוחד ארגונים
יהודיים, ביקורת על היחס הישראלי למסתננים בכלל ולפליטים מדרפור בפרט."
הארץ, 30.08.07, ע' 9.

"האירגונים היהודיים בארה"ב מובילים את המאבק למען פליטי דרפור ... הביקורת
הקשה ביותר ... היא לגבי נוהל "ההחזרה החמה" שלפיו מסתננים שנתפסים מועברים
למצרים" שם

"עוד מדגישים הדיפלומטים הישראלים כי ישראל עושה רבות למען הפליטים מדרפור
ואף תקלוט 500 מהם". שם

"לפיכך, מצרים, שחתומה על אמנת הפליטים הבינלאומית, היא אחראית לשלומם". שם

"והאלוהים יבקש את נרדף" קהלת ג, טו.

-------------
"ר"מ טורקיה מאיים על אופיה החילוני של המדינה - מקדם חוקה שתתיר לנשים
לחבוש כיסוי ראש באוניברסיטאות" "הארץ", 20.9.07, ע' 6

חילוניות שמעורר געגועים לפונדמנטליזם האיסלמי.

-------------------
"מקדימים ענישה למשפט

לעתים קרובות מדי שוכחים אצלנו שאפשר לבצע חקירה מבלי שהחשוד יישב במעצר

מאת ד"ר בועז סנג'רו (ראש החטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה במכללה האקדמית
למשפטים ברמת גן)

... מערכת אכיפת החוק בישראל מעולם לא הפנימה את חזקת החפות. המשטרה,
הפרקליטות ואף שופטים משתמשים במעצר גם בהעדר עילה חוקית. ...

החוק מכוון את השופטים להפיכת המעצר לחריג שניתן להשתמש בו רק כשמתקיימת
אחת משלוש עילות מוגדרות : האחת - סכנה לציבור ... השנייה - חשש סביר
לשיבוש הליכי המשפט ... ושלישית - לשם ביצוע הליכי חקירה שלא ניתן לבצע שלא
במעצר ... (כגון... הכנסת מדובב לתאו של החשוד)." "הארץ", 25.09.07, ע' ב2.

"מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע" קהלת ג, טז

Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates. Site built by Levi-Lidar: levilidar@gmail.com
Copyright 2012

©