האסמכתאות שלהלן מופיעות גם במאמרים אחרים
בהיותן קשורות לעובדות היסטוריות שונות

אסמכתאות לסיבת יסודה ע"י ז'בוטינסקי
של ההסתדרות הציונית החדשה
בחירתן והערות מאת נח ניסני

ההערות מופיעות בסוגריים מרובעים [].

הערה מקדימה
הרקע ההיסטורי

[הקונגרס הציוני הי"ט, משנת 1935, התקיים בדקה ה-90 להצלת יהודי אירופה
מהסכנה הקיומית שהייתה כבר באופק בשלהי המאה ה-19. סכנה, שעם עלייתו של
היטלר לשלטון, בשנת 1933, הפכה למציאות מתממשת, בו בזמן שנוצרו תנאים חדשים
לפתרונה, הודות ל-"הסכם העברה" (Transfer Agreement) שנחתם בין השלטון
הנאצי והסוכנות היהודית. הסכם זה איפשר את יציאתם של היהודים מגרמניה עם
הונם, בתנאי שההון ייצאה בסחורה מתוצרת גרמנית. הון זה היה מאפשר את הבאתם
המסיבית של מיליוני יהודים ממזרח אירופה (ראה אסמכתא לזה), יצירה מהירה של
רוב יהודי בארץ, והכרזתה של מדינת היהודים. אך הייתה מונעת את יצירתה של
"החברה הצודקת", והפיכתה לחברה קפיטליסטית. החלטתו של הקונגרס בעד הצעתה של
מפא"י, עדיין עיוורת לסכנה הנמצאת כבר מאחורי הדלת, להגבלת עלייתם של יהודי
גרמניה לממדים שהונם יתרום לבנייתה של החברה הצודקת, מבלי לסכן את אופייה,
הביא את ז'בוטינסקי, במאמץ האחרון ונואש להצלת יהודי אירופה, להכריז על
הקמתה של ההסתדרות הציונית הדשה. נ.נ.]

 

מ"זיכרונות בן גוריון"
כדך ב', 1934-35, עם עובד, 1972.

הגבלת עלייתם של יהודי גרמניה


"ד'ר וייצמן ... צדק ד'ר סנטור, כי שאלת ההגירה מגרמניה ניתנת לפתרון ובאים
בחשבון 200,000 איש מיהודי גרמניה לעליה. אינו רוצה לנגוע כאן במצבם של יתר
היהודים שיישארו בגרמניה. עליית 30,000 יהודים מגרמניה לארץ ישראל [בשנים
1933-35 נ.נ.] אינה דבר פחות ערך כלל, ואם בטמפו זה יעלו 15,000-10,000
יהודי מגרמניה [לשנה נ.נ.], הרי נוכל לענות להיסטוריה, שעשינו את כל
האפשר." [דהיינו, התוכנית המקסימליסט הייתה להוציא 200.000 במשך 20-15
שנה, ולהשאיר כ-400,000 לגורלם המר. וזה למרות שהונם של יהודי גרמניה היה
מאפשר את עלייתם של מספר רב של יהודים חסרי אמצעים ממזרח אירופה (ראה את
האסמכתא הבאה), אך במספר רב יותר היה עלול לפוגע בבניית החברה הצודקת נ.נ.]
(מישיבת הנהלת הסוכנות עם התאחדות עולי גרמניה 23.11.35. שם, ע' 518.)

הונם של יהודי גרמניה איפשר עליה גדולה של יהודים ממזרח אירופה


"ד'ר רופין... מזמן המהפכה הנאצית , עלו לארץ ישראל כ-27,000 יהודים
מגרמניה, או כ-10,000 יהודים לשנה. ... בתנאי שהעברת הון מגרמניה תמשיך
בגבולות הנוכחיים, כי על ידי כך מאפשרים להביא לארץ יחד עם בעלי הון גם
מספר רב של עולים מחוסרי אמצעים. [לפני שנת 1939 מספר "הסרטיפיקטים"
לעלייתם של יהודים היה נקבע בהתאם לתחזית מקומות עבודה שייצרו. בשנת 1935
הובאו ארצה בנוסף לכ-10,000 יהודים מגרמניה, והודות להון שהביאו אתם,
כ-50,000 עולים נוספים, מספר שיא לימים האלה. נ. נ.] (מישיבת הנהלת
הסוכנות 8.12.35. שם, ע' 533)

התנגדות להצלת יהודי גרמניה מחוץ לישראל


"אתמול התחבטנו באיזון התקציב הדל שלנו, חסרים לנו אילו עשרת אלפים פונטים,
ואנו מקצצים פה אלף ושם אלפיים בשביל לישר את החשבון. והנה כאן אנו שומעים
בשורה על תוכניות של מיליונים ועל שמות גדולים - לורדים, מיליונרים,
מיניסטרי קבינט יהודים." (מתוך מכתב מבן-גוריון לסימון מרכס שבו מבטא את
התנגדותו הנמרצת לתוכנית העברת יהודי גרמניה עם הונם לכל מקום אפשרי בעולם.)
(שם, ע' 570.)

מישיבת הנהלת הסוכנות עם התאחדות עולי גרמניה 23.11.35. (המשך):

"מר גרינבוים ..... עלינו לסדר את עליית יהודי גרמניה לארץ-ישראל, אבל
צריך לקבוע גבולות, שאין לעבור עליהם, ואסור לנו לשמש גורם המפתח את
תעשית היטלר [היות ויהודי גרמניה מביאים הונם בסחורה מתוצרת גרמניה נ.נ.]
הכל יתכן לעשות, אבל לא את הרחבת הטרנספר לאמריקה ולאנגליה." [דהיינו,
להגביל את עלייתם ארצה של יחודי גרמניה, וגם להתנגד לבריחתם לאמריקה
ולאנגליה נ.נ.]

"מר קפלן אומר...ששולל בהחלט את ההצעה של טרנספר עולמי [מחוץ לישראל נ.נ.],
שאינו עשוי לקדם את ענייננו [חיים בריאים בחברה צודקת נ.נ.] ואך יגרום לנו
צרות." (שם ע' 518)

האם ההון זה מה שצריך להציל?


מישיבת הנהלת הסוכנות עם התאחדות עולי גרמניה 23.11.35. (המשך) שם,
ע' 518.

"מר בן-גוריון אומר, שהשאלה העומדת לפנינו אינה רק איך לעזור לעליית
יהודי גרמניה. בפעם הראשונה בתולדות הציונות הועמדנו לפני מצב, שקיבוץ
יהודי שלם, אחד הקיבוצים היהודיים העשירים בעולם, הועמד לפני סכנה של
השמדת כל רכושו ועל ידי כך לנכונות להשקיע חלק גדול מהונו בארץ-ישראל.
איש אינו יודע כמה זמן - כמה שנים או אולי רק חדשים - נשאר להצלת ההון
היהודי בגרמניה או לכל הפחות חלק של ההון הזה, ותנועתנו תיתן את הדין
אם לא תעשה את המאמץ הגדול ביותר להציל במינימום של הזמן מכסימום של
רכוש יהודי למען ארץ-ישראל." [רק הרכוש מעניין את בן גוריון? נ.נ.]

"מר הופיין אמר ... ברם אם אנו מוציאים את הון יהודי גרמניה, הרי יש
לעשות זאת רק במידה שתצמח מזה תועלת לארץ ישראל, העולה לא יקבל את כספו
במזומן. הכסף יושקע בחברה להתיישבות בארץ-ישראל, שתוציא אגרות חוב
הנושאות רווחים..."

מ"ז'בו", ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי
שמואל כץ, הוצאה דביר 1993


"חיים אנו, כפי הנראה, על מפתנה האחרון של התהום, ערב השואה המכרעת
בגיטו העולמי. ... נוכח מפולת עולמית זו עומדת היהדות כשהיא בלתי מזוינת
מכל הבחינות: מטרות פעוטות, הסתדרויות ננסות, משטר של מכשולים בארץ ואפסות
מדינית בציונות." (מנאומו של ז'בוטינסקי בקונגרס היסוד של ההסתדרות הציונית
החדשה, בוורשה בשנת 1935. שם, ע' 941.)

להשלמת הנושא ראה:
ציונותם של הרצל, ז'בוטינסקי, ויצמן, ובן גוריון

אסמכתאות לסיבת יסודה של המפלגה הרוויזיוניסטית

חזרה לתוכן - - - - Home Page

To the top of the page

Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates. Site built by Levi-Lidar: levilidar@gmail.com
Copyright 2012

©