צבי בן אליעזר ניסנזון (Nissensohn)

 

zvi2

צבי בן אליעזר היה איש מלומד שקם כל לילה בחצות ללמוד תורה. הוא לקח
על עצמו את חינוכו של נכדו יצחק (אבי) שסירב להמשיך ללכת לחדר אחרי שהמלמד
התנהג איתו באופן שלא מצא חן בעיניו. צבי היה, לפי סיפורי אבי, איש חזק
מבחינה פיסית שאהב להשתתף באליפויות האבקות, והתרחץ קיץ וחורף במימיו של
הנהר בוג. בינו לבין נכדו ותלמידו נוצר קשר רגשי חזק מאוד. אחרי הגירתה של
המשפחה לארגנטינה, ביקש ממנו יצחק להצטלם ולשלוח לו תמונתו. על אף האיסור
החמור שחל בדת על ההצטלמות, צבי נהנה לבקשתו ושלח לו את תמונתו. תמונה זו
נשמרה באהבה רבה ע"י אבי ועברה מדור לדור במשפחה.

Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates. Site built by Levi-Lidar: levilidar@gmail.com
Copyright 2012

©