יצחק בן ניסן

בנו של ניסן, הרב יצחק בן ניסן, מצטייר במסורת המשפחתית, כפי שנמסרה ע"י נכדו - צבי בן אליעזר לנכדו הוא, אבי כותב שורות אלה, כדמות חזקה וליברלית, ההולמת את גישתו של בעל-שם-טוב שלא ביצע אבחנה בין אדם מלומד לבור, ובין ישר לעבריין. מלומד ועממי כאחד, היה ר' יצחק בעל השפעה וקשר ידידותי עם כל תושבי האזור: יהודים כנוצרים. ישרי דרך כשודדים. אנקדוטה משפחתית מספרת שכדי לעבור בשלום את יערות האזור היה צורך בליווי חמוש, או בליווי של רב יצחק, המיודד עם כל תושבי האזור כולל השודדים.

הזדמן לי להיות נוכח בהרצאה-הופעה של ר' שלמה קרליבך (הרב המרקד) שבה הוא סיפר אגדה על בעל-שם-טוב שהזכירה לי מאוד את גישתו הליברלית של אבי ואת דמותו של ר' יצחק כפי שהשתקפה בסיפוריו. בקיצור רב, האגדה מספרת שבימי בעל-שם-טוב חי במשביש אחד מחסידיו שכונה ינקלה הגנב. אחרי מותו של בעש"ט השתרע ינקלה על קיברו והתלונן על יורשו. "זה שהשארת בראש קהילתך הוא טוב לצדיקים. אך מי השארת בשביל הגנבים?" בהפסקה התקרבתי לר' קרליבך ואמרתי לו: "אני מצאצאי ינקלה הגנב". הוא לחץ את הידי וענה לי: "כבוד גדול הוא".

ר' יצחק שיתף פעולה עם פקידי השלטון במאמציהם לשכנע תושבי האזור למסור את הנתונים הדרושים למפקד האוכלוסין הראשון שבוצע ברוסיה. כאות הוקרה לפעולתו ותרומתו, הציע לו הצאר פיטר הגדול תואר אצילות. ר' יצחק סירב לקבלו בתירוץ שכאיש דת הוא לא יוכל לחגור את החרב המתחייבת מהמעמד. אך לבני משפחתו אמר שסירב מאחר שהוא מעדיף את חברתם של פשוטי עם שכולם שווים
זה לזה, מחברתם של האצילים שביניהם ישנם שווים יותר ושווים פחות. לפי המסורת המשפחתית הוא כתב ספר על התלמוד. ספר זה אבד.

Tuesday the 23rd. Joomla 2.5 Templates. Site built by Levi-Lidar: levilidar@gmail.com
Copyright 2012

©